Инновационная деятельность

 

Тема инновационного проекта:

«Внедрение модели  организации процесса   патриотического воспитания в учреждении дошкольного образования».

Срок реализации: 2015 - 2020 годы.

Руководитель проекта:

Стрельская Лилиана Геннадьевна, заведующий государственного учреждения образования «Дошкольный центр развития ребёнка № 26 г.Минска».

Консультант:

Воронецкая  Людмила Николаевна, доцент кафедры педагогики учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка», кандидат педагогических наук, доцент.

Количество участников:

В реализации проекта участвовало 13  педагогических работников, 134 воспитанника.

Состав участников:

Стрельская Лилиана Геннадьевна - заведующий учреждения дошкольного образования, образование - высшее  дошкольное, педагогический  стаж - 27 лет, стаж в должности – 12 лет;

Чемко Анжелика Станиславовна, заместитель заведующего по основной деятельности, образование - высшее  дошкольное, педагогический  стаж - 29 лет, стаж в должности – 17 лет;

Жданович Инна Александровна,   воспитатель дошкольного образования,  образование - среднее специальное  дошкольное, высшая  квалификационная категория, педагогический  стаж - 29 лет;

Никифоренко Марина Фёдоровна,  воспитатель дошкольного образования, образование - среднее специальное  дошкольное, высшая квалификационная   категория, педагогический  стаж - 28 лет;

Звежинская Марина Казимировна,  воспитатель дошкольного образования, образование - среднее специальное  дошкольное, высшая  квалификационная категория, педагогический  стаж - 24 года;

Ямщикова Ирина Михайловна,  воспитатель дошкольного образования, образование - высшее    педагогическое, высшая  квалификационная   категория, педагогический  стаж - 36 лет;

Раскоша Татьяна Владимировна,  воспитатель дошкольного образования, образование - высшее   дошкольное, высшая  квалификационная   категория,  педагогический  стаж - 23 года;

Сидорович Наталья Петровна, воспитатель дошкольного образования, образование - высшее  дошкольное, высшая  квалификационная   категория,  педагогический  стаж - 37 лет;

Жуковская Надежда Ивановна,  воспитатель дошкольного образования, образование - среднее специальное  дошкольное, высшая квалификационная   категория,         педагогический  стаж - 25 лет;

Бухвостова Елена Ивановна, воспитатель дошкольного образования, образование - среднее специальное  дошкольное, высшая квалификационная   категория,         педагогический  стаж - 25 лет;

Чикановская Мария Александровна, воспитатель дошкольного образования, образование - среднее специальное  педагогическое, 2-я  квалификационная категория, педагогический  стаж - 10 лет;

 

Воспитанники

вторая младшая группа № 3– 26 детей; средняя группа  № 8 – 18 детей;

средняя группа  № 7 – 22 ребёнка;

старшая группа № 1– 27 ребёнка;

старшая группа № 9 - 20 детей;

старшая группа 6-7 лет № 11 - 21 ребёнок.

Заочное участие в Международной научно-практической конференции «Дошкольное детство в современном поликультурном пространстве»

 

 

МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА

КАК СРЕДСТВО ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ВОСПИТАНИЯ

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

В УЧРЕЖДЕНИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

MUSEUM PEDAGOGICS AS A MEANS OF MULTICULTURAL EDUCATION OF CHILDREN OF PRE-SCHOOL AGE IN THE PRESCHOOL EDUCATION

                                                                               

 

Аннотация: В статье раскрыты аспекты поликультурного воспитания детей дошкольного возраста. Изложено содержание использования средств музейной педагогики в организации поликультурного воспитания детей в учреждении дошкольного образования. Предложены условия, от соблюдения которых зависит эффективность  поликультурного воспитания детей дошкольного возраста.

Abstract: The aspects of multicultural education of children of pre-school age have been uncovered in the article. There have been introduced the use of the funds of museum pedagogics in the organization of multicultural education of children in the preschool education. The article introduces the conditions for guaranteeing effectiveness of multicultural education of children of pre-school age.

Ключевые слова: поликультурное воспитание; дети дошкольного возраста; учреждение дошкольного образования; музейная педагогика.

Key words: multicultural education; preschool children; pre-school; museum pedagogics.

свернуть

Літаратурная віктарына з выхаванцамỉ старэйшага дашкольнага ÿзросту “Чароÿны клубочак”

 

 

Мэта: фарміраванне  ўстойлівай цікавасці і станоўчых адносін да вуснай беларускай народнай творчасці.

Праграмныя задачы:

далучаць выхаванцаў да багацця беларускага фальклору, фарміраваць каштоўнасныя адносіны да яго;

развіваць пазнавальныя і моўныя зносіны, навыкі разумення беларускай мовы, творчыя здольнасці дзяцей;

выхоўваць культуру маўленчых зносін.

Папярэдняя работа: чытанне і развучванне на памяць твораў беларускага фальклору, вуснай народнай творчасці: казак, пацешак,загадак, пацешак і інш., гульні - інсцэніроўкі па казках, разглядванне малюнкаў па пацешках і забаўлянках, адгадванне загадак.

Матэрыял: музычнае суправаджэнне, кошык з клубком, канверты з заданнямі, карцінкі з героямі казак. маскі – шапкі  герояў казкі “ Лісіца і журавель”.

Пачатак віктарыны:

В. Дзеці сёння ў нас цудоўны дзень, да нас прыйшлі госці, паглядзіце яны нам усміхаюцца ў іх добры настрой, давайце і мы ўсміхнемся падзелімся адзін з адным добрым настроем.

В. Прыносіць кошык з клубочкам, клубочак з вузельчыкамі. Што гэта значыць? У кошыку канверты пад нумарамі, у канверце пад нумарам 1 напісана, што бабуля Алена не можа звязаць шкарпэткі таму, што клубочак завязаўся чароўнымі вузельчыкамі, а развяжуцца яны тады, калі дзеці выканаюць усе заданні з канвертаў. А, як мы з вамі будзем выконваць заданні, за гэтым будуць сачыць нашы госці.

В. Запрашае дзяцей сесці на крэслы (пад гукі беларускай полькі).

Ход віктарыны:

Канверт № 2.

Пытанне: Пад які вусны народны твор дзеці добра засынаюць? (калыханка). Дзеці выконваюць калыханкі.

Канверт № 3.

Пытанне: Калі трэба каго-небудзь пацешыць, альбо развесяліць, які выконваюць твор? Як называецца твор? (пацешкі, забаўлянкі), Дзеці выконваюць пацешкі.

Канверт № 4.

В. Даўней людзі многа назіралі за надвор'ем і прыродай, прымячалі розныя прыкметы і адгэтуль атрымаліся такія народныя творы, як прымаўкі і прыказкі. Дзеці расказаць прыказкі і прымаўкі.

Канверт № 5.

 Загадкі (адгадваюць дзеці).

Музычная хвілінка.

Канверт № 6.

 Пытанне: З якой казкі гэтыя героі? Паказваюцца малюнкі, альбо цацкі герояў казак: пеўнік, лісіца, кот, журавель, гусак, варона (казкі: “Як курачка пеўніка ратавала”, “Як кот звяроў напалохаў”, “Ганарыстая варона”, “Пшанічны каласок”.

Канверт № 7.

Пытанне: Лічылкі, для чаго іх прыдумалі? Дзеці выконваюць лічылку і гуляюць у гульню “Грушка”.

Канверт № 8.

Пытанне: Адгадаць з якіх казак урыўкі? (В. чытае ўрыўкі з беларускіх народных казак знаёмых дзецям).

Канверт № 9.

Інсцэніроўка казкі “Ліса і Журавель”.

Пасля кожнага выкананага задання на клубочку развязваецца вузельчык.                                                                                                                                                                                                                

Заканчэнне віктарыны:                                                                                                            

Усе вузельчыкі развязаны і бабуля Алена зможа звязаць цёплыя шкарпэткі. Падводзяцца вынікі віктарыны.

свернуть